RKHSK benytter 3 Kama Kata.

Kama træning kræver god kropskontrol , benarbejde/bevægelighed. Kumite-øvelser trænes af mange udøvere med Kama med træ-segl af hensyn til sikkerheden.

       

Online shop