Lørdag den 30. januar 2010

6 forskellige klubber og stilarter deltog i Ryukyukobujutsu seminaret, hvor hovedvægten blev lagt på BO kata og bunkai træning.

Tonfa og Sai basis blev der også tid til.