Ryukyu Kobujutsu     Danmark

Palle Thoft
1. dan Ryukyu Kobujutsu

6. dan   Shingi Tai

Instruktør Shingi Tai Nørresundby

 

               FOTO kommer

j